พระธาตุศรีสองรัก จ.เลย

  พระธาตุศรีสองรัก นั้นก็ตั้งอยู่ที่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สร้างขึ้นประมาณ 450 ปีก่อน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักล้านช้าง โดยมีลักษณะเป็นพระเจดีย์ก่ออิ,ถือปูนทรงบัวเหลี่ยม โดยในทุกๆ วันวิสาขบูชานั้นก็จะมีงานประเพณีนมัสการพระธาตุ โดยชาวบ้านแถวนี้นั้นก็จะนิยมนำเอาต้นผึ้งซึ่งทำมาจากขี้ผึ้งนั้นแหละเอามาสักการะกันทุกปี

ผมเชื่อนะครับว่าหลายๆ คนที่ได้มาด่านซ้ายนั้นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนั้นก็คือการแวะไปกราบสักการะ พระธาตุศรีสองรัก เพื่อเสริมศิริมงคล โดยพระธาตุศรีสองรักนั้น ก็มีความสนใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ ความสำคัญและประวัติความเป็นมา ซึ่งตัวสถาปัตยกรรมนั้น ก็เป็นสิ่งที่โดดเด่นไม่เหมือนกับพระธาตุที่อื่นๆ มีสีขาวอันโดดเด่นทำให้หลายๆ คนที่ได้มาเยือนต่างก็ชื่นชมในสถาปัตยกรรมกันซะส่วนใหญ่ เพราะพระธาตุองค์นี้นั้นก็จะมีศิลปกรรมแบบล้านช้าง ก่ออิฐถือปูนมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 30 เมตรด้วยกัน การเข้ามาสักการะพระธาตุศรีสองรักนั้นก็จะต้องอ่านข้อห้าม คำเตือนกันให้ดีๆ แล้วนะครับ แล้วถึงค่อยเดินขึ้นไปไหว็องค์พระธาตุที่ตั้งโดดเด่นมีความสง่มาอยู่มาก ในทุกๆ ปีในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชานั้น ก็จะมีประเพณีนำต้นผึ้งหรือต้นดอกเผิ่ง นำมาบูชาและสักการะกัน โดยในแต่ละปีนั้นก็จะมีชาวด่านซ้ายและชาวจังหวัดเลยนั้นเข้ามาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนั่นเอง มีความเชื่อว่าถ้าหากใครนำต้นผึ้งมาถวายคำที่ขอนั้นก็จะเป็นจริงอีกด้วย อย่างไรก็ตามนั้นการขึ้นไปสักการะก็อย่างที่บอกควรอ่านข้อห้ามให้ดีๆ คือห้ามกางร่ม ห้ามนำอาหาร ห้ามสวมรองเท้า ขึ้นไปสักการะโดดเด่นขาด และความเชื่อที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ห้ามใส่เสื้อสีแดงขึ้นไป ห้ามมีของสีแดงขึ้นไป ดอกไม้สีแดงก็ห้าม เพราะอย่างที่บอกพระธาตุแห่งนี้นั้นก็สร้างขึ้นเพื่อวความรักความสมัคสมานกันนั่นเอง เพราะสีแดงเป็นสีของความรุนแรง เลือดเนื้อซึ่งก็ไม่ควรลบหลู่แต่อย่างใดหากใครผ่านไปแวะมาก็ลองแวะมาสักการะกันดูนะครับเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต