พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช

  พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสถานที่แห่งนี้นั้นก็น่าจะสร้างขึ้นเมื่อ 700 กว่าปีก่อน เป็นองค์พระธาตุแบบลังกาหรือถ้าคนที่มองนั้นก็อาจจะดูเหมือนเป็นทรงระฆังคว่ำที่มีขนาดใหญ่มาก ภายในนั้นก็จะบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า โดยในทุกๆ ช่วงวันมาฆบูชาและวิสาขบูชา นั้นก็จะมีประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุกันนั่นเอง

พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช หรือที่ชาวนครเรียกกันติดปากกันว่า วัดพระธาตุ เป็นโบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก เป็นสิ่งที่สำคัญกับชาวเมืองนครศรีธรรมราชทุกคน โดยสัญลักษณ์ของจังหวัดนั้นก็จะมี พระธาตุอยู่ในนั่นด้วยเช่นกัน โดยพระธาตุนั้นก็ตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยที่นี้นั้นก็เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า โดยทางด้านกรมศิลปากรนั้นก็ได้ประกาศให้วัดพระธาตุแห่งนี้นั้นเป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดของภาคใต้นั่นเอง โดยพระธาตุนั้นก็จะมีลักษณ์เหมือนระฆังคว่ำ มีจุดเด่นๆ ที่ยอดของเจดีย์ ที่หุ้มด้วยทองคำแท้  โดยเค้าลือกันว่าในพระธาตุนั้นก็จะมีสิ่งของมีค่าอยู่ภายในอย่างมากมายเนื่องจากเมื่อก่อนมีประชาชนนำมาถวายกันนั่นเอง พิธีปฎิบัติที่สืบทอดกันมาแต่ช้านานนั้น ก็คือ การนำผ้าขึ้นธาตุ ซึ่งถ้าหากใครได้นำผ้าขึ้นพระธาตุนั้นคนโบราณก็จะบอกว่าขอเรื่องใดก็จะได้ทุกเรื่อง สิ่งนั้นก็จะเป็นจริงทุกประการซึ่งงานปีของที่วัดพระธาตุนั้นก็จะจัดยิ่งใหญ่ทุกๆ ปี มีประชาชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก และสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของที่วัดพระธาตุนั้นก็จะเป็นเรื่องของแสงอาทิตย์นะครับที่มองไปทางไหนก็จะไม่มีเงาของพระธาตุให้เห็นเลยนับได้ว่าเป็นสิ่งที่หาข้อพิสูจน์กันไม่ได้เลยทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทางด้าน ท.ท.ท. จัดว่าคือสุดยอดไทยแลนด์นั่นเอง