วัดพระบรมธาตุ จังหวัดตาก

วัดพระบรมธาตุ หรือ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ซึ่งมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัย พระนางจามเทวี ล่องเรือเสด็จไปเมืองลำพูน หยุดพักบริเวณแห่งนี้ พบว่าเป็นเมืองร้าง จึงได้สั่งให้มีการฟื้นฟูบูรณะเมืองแห่งนี้ จนกลายเป็นชุมชนเมืองตาก รวมถึงวัดพระบรมธาตุบ้านตาก ยังปรากฏในศิลาจารึของพ่อขุนรามคำแหง ที่ทรงกระทำยุทธหัตถี ชนะศึกเจ้าเมืองฉอด บนเนินเขาใกล้กับพระบรมธาตุ ประมาณ 500 เมตร ต่อมามีการก่อเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมและนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ในพระเจดีย์ เพื่อเป็นที่บูชาแก่ชาวบ้านในเมืองตาก ต่อมา พระครูพิทักษ์พระบรมธาตุ ได้ไปนมัสการพระธาตุชเวดากอง ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ท่านจึงได้จำมาก่อสร้างองค์พระเจดีย์ เหมือนเจดีย์ชเวดากองล้อมคลุมองค์เก่าไว้ ปิดทองสวยงาม

มีเรื่องเล่าต่ออีกว่าในช่วงปี พ.ศ. 2519 มีชาวจังหวัดชลบุรีคนหนึ่งชื่อว่า นายทิพย์ หิงคานนท์ อดีตข้าราชการครู หลังเกษียณอายุราชการ ทำให้สุขภาพร่างกายเขาไม่แข็งแรงและล่มป่วยบ่อยครั้ง เขาเดินทางมาแล้วอธิษฐานต่อองค์หลวงพ่อทันใจ ณ วัดแห่งนี้ของให้หายป่วยและมีสุขภาพแข็งแรง และจะกลับมาทอดกฐินที่วัดแห่งนี้ 15 ปี ซึ่งคำอธิษฐานของเขาเป็นจริง เขาหายป่วยและสุขภาพดีขึ้นมาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 นายทิพย์ จึงเดินทางมาพร้อมกับคณะญาติมาทอดกฐินที่วัดพระบรมธาตุ จังหวัดตากและเขาทำแบบนี้มาตลอด 15 ปี ตามคำอธิษฐาน จนกระทั่งเขาเสียชีวิตในวัย 89 ปี นับแต่นั้นมาก็มีผู้คนเดินทางมายังวัดพระธาตุเป็นจำนวนมาก