พระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

 พระบรมธาตุไชยา นั้นก็ตั้งอยู่ที่ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยน่าจะสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1200-1500 จุดประสงค์หลักนั้นก็น่าเพื่อจะเป็นสูนย์กลางของทางพุทธศาสนานิกายมหายาน โดยสิ่งที่โดดเด่นของพระบรมธาตุไชยานั้นก็น่าจะเป็นอิฐที่เรียงซ้อนกันนั้น ก็ยังสามารถที่คงทนสภาพเดิมเพราะที่นี้นั้นก็ยังไม่เคยที่ผ่านการบูรณะอีกด้วย ภายในพระธาตุนั้นก็จะมีระเบียงที่คดซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูป 180 องค์ด้วยกัน

วันพระบรรมธาตุไชยาราชวรวิหาร นั้นก็เป็นวัดที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นะครับ เพราะเป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุไชยา เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพระธาตุเดียวในประเทศไทยที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของศีวิชัยได้อย่างชัดเจน โดยที่พระบรมธาตุไชยานั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับผู้คนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอย่างมากเพราะเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ โดยที่นี้นั้นก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบศีวิชัยเพียงที่เดียงเท่านั้น ยังสามารถที่จะคงสภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วยนั่นเอง โดยหลักฐานที่แน่ชัดนั้นก็ยังไม่มีใครที่จะพิสูจน์ได้เลยนะว่าใครเป็นคนก่อสร้าง แถมเจดีย์พระบรมธาตุนั้นก็ยังเป็นสัญลักษณ์ในตราจังหวัดของสุราษฏร์ธานีอีกด้วย ซึ่งถ้าหากใครมาเที่ยวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นแล้วไม่ได้มาสักการะพระบรมธาตุไชยาแล้ว ก็เหมือนยังมาไม่ถึงนะครับ ถ้ามาแล้วคงต้องมากราบไหว้กันดูแล้วจะพบกับสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีเอกลักษณ์เป็นความศีวิชัยจริงๆ