พระธาตุขามแก่น จ.ขอนแก่น

ดินแดนทางภาคอีสานก็เป็นสถานที่หนึ่งที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานมาก ในสมัยขอมและทวาราวดี พระธาตุขามแก่น เป็นพระธาตุอยู่ในบริเวณวัดเจติภูมิ บ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น มีการสันนิฐานว่าพระธาตุแห่งนี้อยู่คู่บ้านขามมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว คาดว่ามีอายุประมาณ 2,000 ปี สร้างขึ้นโดยเจ้าเมืองสุวรรณภูมิ ซึ่งในปัจจุบันคือจังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติของพระธาตุขามแก่นบอกเล่าตามตำนานว่าเกิดขึ้นในช่วงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งชาวบ้านมีการสร้างพระธาตุเพื่อนำพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐไว้ ต่อมากษัตริย์เจ้านครโมรีย์ ได้นำพระอังคารไปไว้ที่นครของตน หลังจากนั้นอีกหลายปีต่อมามีการอัญเชิญพระอังคารธาตุบางส่วนมาบรรจุไว้ที่พระธาตุพนมในปัจจุบันด้วย บางตำนานกล่าวว่า บริเวณวัดเจติภูมิ เดิมเป็นพื้นที่ว่างเปล่าและเริ่มมีชาวบ้านเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ และพบว่ามีตอมะขามเหลือแต่แก่นต้นหนึ่ง ต่อมาพบว่าตอมะขามดังกล่าวนั้นมีการพลิใบ ผลิดอก สร้างความประหลาดใจแก่ชาวบ้านมาก และมีความเชื่อว่าใครที่ดูหมิ่นต้นมะขามนั้นจะมีอันเป็นไป ทำให้ชาวบ้านเกิดความเคารพและบูชาต้นมะขามดังกล่าว ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างเจดีย์ครอบตอมะขามนั้นไว้ พร้อมกับบรรจุพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 9 ประการ และตั้งชื่อว่าพระธาตุขามแก่น

ในปัจจุบันมีการเฉลิมฉลองงานประเพณีประจำปีของพระธาตุซึ่งจะจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เพื่อสักการะพระธาตุโดยการ นำธูป เทียน ดอกไม้ ขันแปดเก้า ไหว้พระธาตุ

 

พระธาตุลำปางหลวง

อีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องเดินทางไปสักการะครั้งหนึ่งที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ตั้งอยู่ที่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ห่างจากอำเภอเมืองลำปางประมาณ 18 กิโลเมตร พระธาตุลำปางหลวงมีการก่อสร้างและจัดวางองค์ประกอบได้อย่างสวยงาม อีกว่าเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง ภายในบริเวณวัดนั้นมีพระธาตุลำปางหลวงเป็นพระประธาน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวและชาวจังหวัดลำปางเดินทางมาสักการะกราบไหว้จำนวนมาก

ประวัติของวัดพระธาตุลำปางหลวง แต่เดิมนั้นตามตำนานกล่าวว่า พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระเถระสามองค์ได้เสด็จจาริกไปตามบ้านเมืองต่าง ๆ จนถึงบ้านลัมภะการีวัน หรือ บ้านลำปางหลวง ในสมัยล้านนาเมืองลำปาง ชาวบ้านได้มีการนำน้ำผึ้งและน้ำมะตูมบรรจุกระบอกไม้ไผ่มาถวายท่าน และพระพุทธองค์ได้นำเส้นเกศาของพระองค์มอบให้แก่เจ้าผู้ปกครองนครลำปาง ซึ่งต่อมาพระองค์ทรงตรัสให้ชาวนครลำปางก่อสร้างองค์เจดีย์พระธาตุลำปางหลวงขึ้นมาเพื่อเก็บรักษา เกศาของพระพุทธเจ้าไว้ เพื่อให้ชาวนครลำปางกราบไหว้เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต

เดิมที วัดพระธาตุลำปางหลวงนั้นเป็นวัดเก่าแก่โบราณ สันนิฐานว่าสร้างในสมัยประมาณ พ.ศ. 2275 ในช่วงยุคล้านนา สมัยที่กษัตริย์นครลำปางเป็นผู้ปกครอง โดยวัดพระธาตุนั้นได้รับอิทธิพลจากพม่าในสมัยที่พม่าเรืองอำนาจซึ่งได้เข้ามาปกครองอาณาจักรล้านนาในสมัยนั้น ต่อมาได้ถูกค้นพบซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณซากเมืองโบราณลัมพกัปปะนครในขณะนั้น ซึ่งทางการมีการบูรณะซ่อมแซมบริเวณสถานที่ต่างๆของวัด และเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง