วัดพระบรมธาตุ จังหวัดตาก

วัดพระบรมธาตุ หรือ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ซึ่งมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัย พระนางจามเทวี ล่องเรือเสด็จไปเมืองลำพูน หยุดพักบริเวณแห่งนี้ พบว่าเป็นเมืองร้าง จึงได้สั่งให้มีการฟื้นฟูบูรณะเมืองแห่งนี้ จนกลายเป็นชุมชนเมืองตาก รวมถึงวัดพระบรมธาตุบ้านตาก ยังปรากฏในศิลาจารึของพ่อขุนรามคำแหง ที่ทรงกระทำยุทธหัตถี ชนะศึกเจ้าเมืองฉอด บนเนินเขาใกล้กับพระบรมธาตุ ประมาณ 500 เมตร ต่อมามีการก่อเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมและนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ในพระเจดีย์ เพื่อเป็นที่บูชาแก่ชาวบ้านในเมืองตาก ต่อมา พระครูพิทักษ์พระบรมธาตุ ได้ไปนมัสการพระธาตุชเวดากอง ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ท่านจึงได้จำมาก่อสร้างองค์พระเจดีย์ เหมือนเจดีย์ชเวดากองล้อมคลุมองค์เก่าไว้ ปิดทองสวยงาม

มีเรื่องเล่าต่ออีกว่าในช่วงปี พ.ศ. 2519 มีชาวจังหวัดชลบุรีคนหนึ่งชื่อว่า นายทิพย์ หิงคานนท์ อดีตข้าราชการครู หลังเกษียณอายุราชการ ทำให้สุขภาพร่างกายเขาไม่แข็งแรงและล่มป่วยบ่อยครั้ง เขาเดินทางมาแล้วอธิษฐานต่อองค์หลวงพ่อทันใจ ณ วัดแห่งนี้ของให้หายป่วยและมีสุขภาพแข็งแรง และจะกลับมาทอดกฐินที่วัดแห่งนี้ 15 ปี ซึ่งคำอธิษฐานของเขาเป็นจริง เขาหายป่วยและสุขภาพดีขึ้นมาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 นายทิพย์ จึงเดินทางมาพร้อมกับคณะญาติมาทอดกฐินที่วัดพระบรมธาตุ จังหวัดตากและเขาทำแบบนี้มาตลอด 15 ปี ตามคำอธิษฐาน จนกระทั่งเขาเสียชีวิตในวัย 89 ปี นับแต่นั้นมาก็มีผู้คนเดินทางมายังวัดพระธาตุเป็นจำนวนมาก

พระธาตุลำปางหลวง

อีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องเดินทางไปสักการะครั้งหนึ่งที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ตั้งอยู่ที่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ห่างจากอำเภอเมืองลำปางประมาณ 18 กิโลเมตร พระธาตุลำปางหลวงมีการก่อสร้างและจัดวางองค์ประกอบได้อย่างสวยงาม อีกว่าเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง ภายในบริเวณวัดนั้นมีพระธาตุลำปางหลวงเป็นพระประธาน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวและชาวจังหวัดลำปางเดินทางมาสักการะกราบไหว้จำนวนมาก

ประวัติของวัดพระธาตุลำปางหลวง แต่เดิมนั้นตามตำนานกล่าวว่า พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระเถระสามองค์ได้เสด็จจาริกไปตามบ้านเมืองต่าง ๆ จนถึงบ้านลัมภะการีวัน หรือ บ้านลำปางหลวง ในสมัยล้านนาเมืองลำปาง ชาวบ้านได้มีการนำน้ำผึ้งและน้ำมะตูมบรรจุกระบอกไม้ไผ่มาถวายท่าน และพระพุทธองค์ได้นำเส้นเกศาของพระองค์มอบให้แก่เจ้าผู้ปกครองนครลำปาง ซึ่งต่อมาพระองค์ทรงตรัสให้ชาวนครลำปางก่อสร้างองค์เจดีย์พระธาตุลำปางหลวงขึ้นมาเพื่อเก็บรักษา เกศาของพระพุทธเจ้าไว้ เพื่อให้ชาวนครลำปางกราบไหว้เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต

เดิมที วัดพระธาตุลำปางหลวงนั้นเป็นวัดเก่าแก่โบราณ สันนิฐานว่าสร้างในสมัยประมาณ พ.ศ. 2275 ในช่วงยุคล้านนา สมัยที่กษัตริย์นครลำปางเป็นผู้ปกครอง โดยวัดพระธาตุนั้นได้รับอิทธิพลจากพม่าในสมัยที่พม่าเรืองอำนาจซึ่งได้เข้ามาปกครองอาณาจักรล้านนาในสมัยนั้น ต่อมาได้ถูกค้นพบซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณซากเมืองโบราณลัมพกัปปะนครในขณะนั้น ซึ่งทางการมีการบูรณะซ่อมแซมบริเวณสถานที่ต่างๆของวัด และเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง